Úplná pravidla Zabal to

SOUTĚŽ pro NAŠE partnerské salóny a jejich klientky v hodnotě 5.989 Kč/230 Euro.

 Natoč své klientky do 1 stories a zeptej se jich PROČ CHODÍ NA BODY WRAPS. Tohle stories přidej v profilu svého salónu a označ @Bodywrapsczsk

Pak ho přidej, jako příspěvek pod #zabalto
Ten nejoriginálnější důvod proč mají Vaše klientky rádi Body Wraps získá:

Pro salón  – školení na novinku BW SLIM MOTHERS, nebo BW ANTICELLULITE MADEROTHERAPY v hodnotě 4.990 Kč / 192 Euro

Pro klientku – set Jak zhubnout měsíční kúra v hodnotě 999 Kč / 38Euro


Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže o (co se soutěží).

 I. Název soutěže “Instagramová soutěž Zabal to

Pro salón  – školení na novinku BW SLIM MOTHERS, nebo BW Anticellulite maderotherapy v hodnotě 4.990 Kč / 192 Euro

Pro klientku – set Jak zhubnout měsíční kúra v hodnotě 999 Kč / 38Euro

”, dále jen „Soutěž“.

 II. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Body Wraps, s.r.o.

Rodopská 3150  Praha 4, , IČO 24800295 (dále jen „Pořadatel“). Organizátorem Soutěže je stejná společnost. Organizátor a Pořadatel je tak jedna a ta samá společnost. Organizátora je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu zuzana.drnek@bodywraps.cz

III. Termín Soutěže a rozsah Soutěže 
1. Soutěž probíhá v období od 15.10. 2019 do 23:59 dne 15.11. 2019 (dále jen „Soutěžní období“).  2. Soutěž probíhá 24 hodin denně po celé Soutěžní období. 3. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska.

IV. Princip Soutěže 
1. Soutěž probíhá online na sociální síti Instagram na stránce Bodywrapsczsk, dostupné na adrese https://www.instagram.com/ Bodywrapsczsk cz/, dále jen „Instagram stránka Body Wraps “.

2. Cílem účastníka Soutěže je pořídit video s dotazem proč klientka chodí na Body Wraps a s použitím hashtagů #zabal-to ji zveřejnit na Instagramu. Soutěžní video je třeba publikovat na Instagramu do 29.10. 2019 v 23:59:59 (poslední odpovědi jsou přijímány v 23:59:59). 3. Po skončení Soutěže vybere Organizátor 1 výherce, který zveřejněnou, správně označenou a originální fotkou splnil soutěžní úkol (dále jen „Výherci“).  4. Každý účastník Soutěže se může Soutěže účastnit pouze jednou s jednou osobou během Soutěžního období.

V. Výhra 
1. Výhrou v Soutěži je

Pro salón  – školení na novinku BW SLIM MOTHERS, nebo BW Anticellulite maderotherapy v hodnotě 4.990 Kč / 192 Euro

Pro klientku – set Jak zhubnout měsíční kúra v hodnotě 999 Kč / 38Euro

Výherce uplatní pomocí emailu zuzana.drnek@bodywraps.cz 2. Výherce bude kontaktován Organizátorem nejpozději do pěti pracovních dnů od ukončení Soutěže. Informace o výhře bude Výherci Organizátorem sdělena prostřednictvím komentáře u jeho výherního videa a soukromé zprávy na sociální síti Instagram. Výherce bude vyzván k předání kontaktních údajů prostřednictvím soukromé zprávy (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy) pro účely předání výhry.  3. Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za nefunkčnost komentářů, soukromé zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné Výherce kontaktovat. 4. Výhra bude Výhercům zaslána poštovní zásilkou. 5. K odeslání výhry dojde nejpozději do 5.11. 2019.

VI. Podmínky účasti v Soutěži  1. Podmínkou pro účast v Soutěži je aktivní účet na sociální síti Instagrama zapojení se do Soutěže způsobem popsaným v části Princip Soutěže těchto pravidel. 2. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která akceptuje a splní pravidla Soutěže a která není z účasti v Soutěži vyloučena. 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora. 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka Soutěže dle vlastního uvážení. 5. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci Soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. 6. V případě, že se Výherci stanou osoby vyloučené ze Soutěže, výhry nebudou předány.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE  

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, včetně doby její platnosti, či Soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy Výherců, jakož ani v případě, že Výherci nebudou na uvedené adrese zastiženi. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE
Výherci, kteří na základě oznámení o výhře předají Pořadateli své osobní údaje (celé jméno, telefonní číslo a poštovní adresu), udělují Pořadateli souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů, výlučně však za účelem řádného fungování Soutěže, tj. zejména za účelem předání výhry. Výherci dále souhlasí s jejich označením jako výherců Soutěže, a to uvedením jejich jména užívaného pro účet na sociální síti Instagram v příspěvku zveřejněném na Instagram stránce Bodywrapsczsk po skončení Soutěže.

IX. PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO 
Úplná a aktuální pravidla Soutěže jsou po celé Soutěžní období dostupná na https://www.bodywraps.cz/pravidlasouteze . Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Odesláním komentáře do Soutěže dle článku IV. těchto pravidel každý účastník Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a přistupuje k nim. Rozhodnutí Pořadatele či Organizátora bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele či Organizátora ze strany účastníka Soutěže nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat.  

V Praze dne 14.10. 2019

©2020 Body Wraps - Zuzana Drnek | Kontakt

RYCHLÝ KONTAKT

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?