Uděluji společnosti Svět Roslin s.r.o. se sídlem Rodopská 3150, Praha 4, 14300, IČ 24800295 DIČ: CZ24800295 souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které jim poskytuji.Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. Souhlasím s tím, že obchodní společnost Svět Rostlin s.r.o.. související se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Svět Rostlin s.r.o. prověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Svět Rostlin s.r.o., která si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

RYCHLÝ KONTAKT

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.

Sending

©2019 Body Wraps - Zuzana Drnek | Kontakt

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account